🛑Sinh Tố Live : Hiha xây dựng lại Làng Sinh Tố mới cùng Team😂 🤣

502 N lượt xem83

  📰 Liên hệ hợp tác và quảng cáo
  ► Gmail : partners@kydstudio.com
  ► Discord : discord.gg/XKExttU
  Discord team sinh tố : discord.gg/NG6eEPh
  ♦️ĐĂNG KÝ CHO SINH TỐ TEAM ♦️ :
  ► ❤️ Oops Hiha : bit.ly/Hihaaa
  ► 💙 Yummie TV : bit.ly/2YLeHLA
  ► 💚 Sầu Riêng TV : bit.ly/2Y6AhLz
  ► 💜 Nabee : bit.ly/3v6lkYo
  ► 🖤 Jinki TV : bit.ly/36C0eYa
  ► ❤️ Hachi TV : bit.ly/3nnAS6p
  ► 🏵️ Hiha & Yummie Vlog : bit.ly/2ZQqCJU
  ► 🍄 Biệt đội Sinh Tố LiveStreams : bit.ly/39jRIwi
  #SinhToTeam #BietDoiSinhTo #ThuThachXayKhuVuiChoi

  Xuất bản Tháng trước

  NHẬN XÉT